SVENSSON SMIE

Svensson Smie ligger på Furubakken i Løten kommune og har en omfattende maskinpark for utføring av blandede oppdrag og produksjon.


Svensson Smie utfører: 


  • Tilvirkning av treverktøy og smiverktøy
  • Alt av tradisjonssmiing
  • Tilvirkning av skjærende eggverktøy
  • Sveising i de fleste materialer
  • Problemløsning og reparasjoner
  • Mekaniske arbeider, dreiing, fresing m.m.


Svensson Smie er godkjent opplæringsbedrift i smedfaget. I smia arbeider 2 medarbeidere og en lærling.


Svensson Smie tilbyr også kurs av ulike slag, ta kontakt om du ønsker spesielle kursinnhold eller temaer eller om du ønsker at Svensson Smie deltar på temadager eller andre arrangement.


OLA SVENSSON


Grovsmed, kunstsmed, sølvsmed, trebåtbygger, snekker, verktøymaker, sveiser, støper, mekaniker, reparatør

Ola er oppvokst i Skåne og håndverk var tidlig hovedinteresseområdet. Han begynte å støpe bronse i hagen i gymnasietiden og fordypet seg i bronsestøping på bronsealdervis. Samtidig bygde han båter som kajaker i garasjen. Veien videre gikk via arkeologistudier og arbeid for ulike museer hvor Ola formidlet bronsestøping og til trebåtbyggerskolen i Karlskrona. Ola flyttet til Norge og tok fagbrev som trebåtbygger ved Hardanger Fartøyvernsenter i 2007 hvor han deretter ble ansatt som trebåtbygger. 

Interessen for metallarbeid førte Ola til bachelorstudier i Folkekunst metall (sølvsmiing) ved Universitetet i Sørøst Norge hvor han besto sin mastergrad i Tradisjonskunst i 2016. I masterprosjektet sitt forsket han på hvordan glassbasert emalje kan feste seg på stål ved kunstsmiing. 


Han har drevet firma siden han var 20 år og tatt oppdrag både med husrenovering, støping av rekonstruksjoner, reparasjoner, nyproduksjon av spesialbestillinger både innen tre og metall, møbler, kjøkken i heltre, restaurering av vinduer, taktekking, billakkering, gravering, siselering, emaljering, platearbeid, intarsia, korpus, mokuemegane.EMIL HOLMGREN


Driftsingeniør, trebåtbygger, verkstedsmekaniker, maskinist

Emil er oppvokst i Skåne og har jobbet med båter siden 2000 både å segle, bygge båter og arbeide i maskinrommet. Han har seilt som matros, som tømmermann, motormann og reperatør. 


Han har arbeidet med bygging av, og segling med, seglskip ved Träskeppsvarvet i Gamleby. I 2008 flyttet han til Norge og tok fagbrev som trebåtbygger samme år. I 7 år arbeidet han med reparasjon av antikvariske trebåter ved Hardanger Fartøyvernsenter. I 2019 fullførte han sin kombinasjonsutdannelse til driftsingeniør (BSc maritime engineer) og maskinist på Chalmers Universitet i Göteborg. 


Nå arbeider Emil som problemløser, reparatør, sveiser, tømrer og mekaniker i Svensson Smie.LENNART HOFFMANN


Smedlærling

Lennart er oppvokst i München i Tyskland og flyttet til Norge i 2015. Hans interresse for håndverk og spesielt smiing utviklet seg under skoletiden og han fordypet seg i gjenskapning av historiske verktøy. I sin Årsoppgave ved Steinerskolens videregående beskjeftiget han seg med varmebehandling av karbonstål. Lennart arbeidet som produksjonsarbeider i stålindustrien og studerte materialvitenskap på Universitet i Oslo. Sin fordypning i historisk gjenskapning av smiing på 1300-tallet har Lennart formidlet blant annet som del av Middelalderforeningsen arbeid på Anno Museum avd. Domkirkeodden (Hamar).


Lennart tok smedutdanning på Hjerleid Håndverkskole (Dovre) hvor han hovedsakelig fokuserte på norsk øksetradisjon og smidde en 30 kilos stolpestikke som sitt avsluttende arbeid.


Nå er Lennart smedlærling under opplæringskontoret på Museene i Akershus og har sin arbeidsplass på Svensson Smie.
power hammer